Hồ bơi : Sử dụng từ 08:00 sáng đến 6:00 tối mỗi ngày. Có 2 hồ bơi:

-Hồ bơi nước ngọt

-Hồ bơi nước mặn

Đặt Phòng

[x]
Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:
Trẻ em:
Mã truy cập IATA code:
Cancel